Malingen koster det samme

 

Træets holdbarhed er af de vigtigste faktorer, der skal tages hensyn til ved valget af træart til Facadebeklædning

Derfor benytter vi kun de bedste råvare fra Sverige & Finland. Råvaren vi bruger til vor facade brædder

Er en blanding af Kløvet Gran U/S- Kvinta, der er nedtørret til ca 18 % +/- 2%.

Ved den rigtige overfladebehandling og interval for vedligeholdelse, kan levetiden forøges væsentligt skal beskytte træet mod sollys og vand , nedbrydning & udvaskning.

Hvorfor Færdigmalet fra Fabrik

 

Bedre Økonomi

Kort & mere rationel byggetid

Byggeperiode er mindre påvirket af vejret

Bedre Kvalitets kontrol

Ensartet malings påføring

Den rigtige grund & topbehandling

Lang holdbarhed

Bedre miljø

Træet er nedtørret

En dårlig maling behandling, kan forringe træs levetid hurtigere end ubehandlet træ

 

 

 

 

Vandbaseret Maling

 

Vandbaseret maling er skånsom mod miljøet, der bruges ca 50 liter maling for at male et gennemsnitligt hus udvendigt.

50 liter oliebaseret maling indeholder ca 18 liter mineralsk terpentin, terpentinen udskiller lige så meget giftigt ozon som en moderne bil , der kører 2 gange rundt om jorden, vandbaseret indeholder 0 liter terpentin.

 

Grundmaling:

 

 

Det er væsentligt at grundbehandlingen på føres en ren og tør overflade, der for påbegynder vi vor grundbehandling inden for det samme døgn som profileringen er udført, hvilket giver optimal vedhæftning af maling på knaster inde træet selv ligger en hinde af harpiks på knastens overside, som der ellers under solens opvarmning bliver flydende.

Grundmalingens formål er at skabe en bund med god vedhæftning for det efterfølgende lag, samt at beskytte træet mod blåsplint. Grunder er tilsat fungicider der dræber svampespore i træet. Vore brædder grundbehandles på alle fire sider.

 

Topmaling

 

 

 

Topmaling skal danne en film beskyttelse mod vejreligt og solens nedbrydning og give overfladen det ønskede udseende. Topmalingen påføres på to kanter og en flade, på føring af malingen på kanter er lige så vigtige som på fladen, husk altid at ende forsegling alle snitflader med vandfast lim og / eller topmaling samt lukke søm & skrue huller med maling, opnå det helt optimale ved at trække hele overfladen over med maling.

 

Profil

 

 

Husk at vælge din facade profil med omhu, tjek om din opgave minimum kræver klasse 2 beklædning.

Samt vigtigheden i at vælge en profil der kan lede vandet væk fra facaden. Brug en Fer & Not profil da den giver den bedste facade da denne er låser brædder sammen,

 

 

Skrå snit

du skal altid sørge for at vandet bliver ledt væk fra konstruktionen, ved at lave et skrå snit ved det nederste stykke træ

 

 

Ende forsegling

Husk at ende forsegle alle træes endeflader / snitflader, dette udføres nemt ved at mætte snitfladen med vandfast lim, efterfulgt af en gang topmaling

Alle som og skrue huller skal lukkes med maling

 

 

Det optimale

 

Selv om du har købt et færdigmalet produkt, er det helt oprimale at gøre, er at trække hele overfladen over med maling, sådan alle brudte flader bliver lukket, og facaden får det optimale udseende.